Fundacja URK
Cele Fundacji

Fundacja została powołana w celach:

 • wspierania inicjatyw podnoszących poziom oświaty i agrokultury na wsi,
 • udzielania wsparcia finansowego studentom Uniwersytetu Rolniczego,
 • im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,
 • inicjowania i wspierania działań zmierzających do podnoszenia poziomu
  rozwoju intelektualnego młodzieży pochodzącej ze wsi i z małych ośrodków miejskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • organizowanie i finansowanie szkoleń, kursów, sympozjów i wykładów związanych
  z rozwojem oświaty i agrokultury na wsi,
 • finansowanie wydatków związanych z nabywaniem książek, fachowej prasy,
  pomocy szkolnych i programów komputerowych, oraz aparatury do badań naukowych i dydaktyki,
 • pomoc finansową i rzeczową osobom wymienionym w § 6,
 • dofinansowywanie i finansowanie stypendiów,
 • pokrywanie kosztów związanych z praktykami wakacyjnymi krajowymi i zagranicznymi.

Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób fizycznych i prawnych, prowadzących działalność zbieżną z jej celami.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr. Grażyna Wójcik