Fundacja URK
O Fundacji

JM Rektor AR w Krakowie Prof. dr hab. Janusz Żmija — ur. w 1949 r. w Rudnie k/Gliwic. Studia w zakresie Ekonomiki Rolnictwa ukończył na Wydziale Rolniczym AR w Krakowie w 1973 r. W roku 1981 na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora w zakresie nauk rolniczych, w 1992 r. stopień naukowy doktor habilitowanego ekonomii w Uniwersytecie w Rostock (Niemcy), a w roku 2002 tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Pracę zawodową rozpoczął w 1973 roku w Akademii Rolniczej w Krakowie. W 1994 r. został powołany na stanowisko kierownika Zakładu, a następnie Katedry Agrobiznesu na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prodziekana ds. studentów, a od 2002 r. do 2005 r. był dziekanem Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Akademii Rolniczej w Krakowie. Wybrany na rektora AR w Krakowie na kadencję 2005-2008. Naukowo zajmuje się ekonomiką i organizacją produkcji rolniczej, agrobiznesem oraz rozwojem obszarów wiejskich. Jest autorem ponad 200 publikacji naukowych, 14 książek i skryptów, promotorem kilkudziesięciu projektów badawczych ważnych dla gospodarki narodowej. Od roku 2000 jest członkiem Komitetu Sterującego przy marszałku województwa małopolskiego i współtworzył strategię rozwoju Małopolski. W nowej kadencji Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, na lata 2005-2008 został wybrany na wiceprzewodniczącego.

ZARZĄD FUNDACJI

Prof. dr hab. Janusz Żmija - Prezes Zarządu
Prof. dr hab. Wiesław Musiał - Wiceprezes Zarządu
Prof. dr hab. Karol Noga - Skarbnik Zarządu

RADA FUNDACJI

Prof. dr hab. Włodzimierz Sady - Przewodniczący Rady Fundacji
dr hab. Sylwester Tabor, prof. UR - Z-ca Przewodniczącego Rady Fundacji
Prof. dr hab. Florian Gambuś - Sekretarz Rady Fundacji
Prof. dr hab. Stanisław Orzeł - Członek Rady Fundacji
Prof. dr hab. Teofil Łabza - Członek Rady Fundacji

 

Statut Fundacji - [pobierz]

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr. Grażyna Wójcik